Minikrediet


Je hebt misschien wel van huis meegekregen dat geld lenen niet gecategoriseerd wordt als te zijn een van de favorabele daden waarmee je vooruitgang en ontwikkeling kunt boeken. Echter, de realiteit leert dat je soms niet anders kan, of simpelweg die ene snelle boost nodig hebt om je financieel te verdubbelen. Vooral in dit soort gevallen kan een minikrediet handig uitpakken.

Wat is een minikrediet?

Je hebt de term minikrediet wel vaker horen vallen. Maar wat is nou precies een minikrediet? Een minikrediet zonder bkr is, zoals eigenlijk al aangegeven, lening waarbij je bij de kredietverstrekker een relatief klein bedrag kunt innen. Over het algemeen is het er met de voorwaarden om aan zo’n lening te komen minder streng gesteld. Echter, een minikrediet zonder garantstelling is vooralsnog niet mogelijk. In vergelijking met andere kredieten is deze minikrediet binnen een mum van tijd afgehandeld. Maar ook zul je je deze lening binnen afzienbare tijd terug moeten betalen.

De kenmerken van een minikrediet

Een minikrediet kun je herkennen aan het feit dat die meestal binnen 24 uur geformaliseerd is. Je kunt het daarna simpel met een click op de computer aanvragen waarna het proces begint te lopen. Een heel belangrijk punt is daarnaast dat het niet verplicht is om een BKR-registratie te hebben bij het aanvragen van de lening. Je kunt zo’n krediet herkennen aan de verstrekte bedragen die niet meer dan 1500 Euro zijn. Daarnaast aan de garantstelling; een minikrediet zonder garantstelling is geen minikrediet.

Mogelijke extra kosten

Het is wel belangrijk om aan te geven dat de minikrediet zonder bkr, verstrekt door minikredietgevers niet identiek zijn. Sommige verstrekkers brengen extra kosten in rekening voor personen die mini leningen aangaan. Noem daarbij de kosten voor garantstelling. Meer nog omdat geen BKR-toetsing vereist is, wordt een soort zekerheid voor de terugbetaling van de minikrediet gezocht. Je zult dus iemand moeten aanwijzen die bereid is om voor jouw garant te staan. In sommige gevallen maakt de kredietgever gebruik van een eigen garantsteller. Daarom is er hier geen sprake van minikrediet zonder garantstelling. In dit geval liggen de kosten voor garantie iets hoger omdat er risico kosten in rekening worden gesteld. Dit zijn allemaal kosten om de schuld te dekken, als blijkt dat je niet in staat bent om de lening terug te betalen.

Voor wie is een minikrediet bestemd?

Mensen de een minikrediet zonder bkr nemen kunnen in feite normaal voor de dag. Het zijn werkenden met een algemene financiële stroming. Echter, hebben ze nou net niet die ene financiële boost om zaken te financieren. Denk bijvoorbeeld aan iets ondernemen, kopen of repareren. Zoals het inkopen bij de groothandel van producten bij de groothandel om die weder te verkopen tijdens de braderie of voor de aanschaf van een Televisie die plotseling is doorgebrand.

Minikrediet zonder bkr populair bij jongeren

Minikredtieten zijn ook razend populair bij jongeren. Meestal staat een van de ouders of staan soms beide ouders garant voor hun zoon of dochter. Dit omdat een minikrediet zonder garantstelling vooralsnog niet mogelijk is. De reden waarom jongeren ertoe over gaan om een minikrediet te sluiten kan in diverse sferen gezocht worden. Vaak beginnen jongeren een baan en hebben ze een zekere mate van overbrugging nodig. Het eerste salaris wordt aan het eind van de periode gestort, hierdoor zal de persoon wat financieel nodig hebben om de periode door te maken. Maar voor allerhande zaken kan zo een minikrediet handig uitpakken. Denk maar aan de aanschaf van schoolboeken of een startkapitaal voor het leasen van een bromfiets. In sommige gevallen voor het bereiken van de stageplek.

Hoeveel kun je lenen?

Er zijn vele kredietgevers in Nederland waar je voor je minikrediet zonder bkr terecht bent. De meeste kredietgevers verstrekken bedragen vanaf 100 Euro tot wel 1500 euro aan kredietnemers. Hiervoor zijn er staffels beschikbaar. Middels een staffel worden de bedragen die je kunt lenen aangegeven maar ook de aflossingen en rentevoet die daarvoor gelden. Als je meer wenst te lenen dan het maximumbedrag, zul je je een ander type leningsovereenkomst moeten sluiten, waar weer geheel andere regels voor gelden.

Looptijd van de lening

We kunnen stellen dat een minikrediet een vrij korte looptijd heeft. Meestal hanteert men een periode van rond de 62 dagen (twee maanden) om de lening terug te betalen. Uiteraard heb je de mogelijkheid om de lening weer aan te vullen of indien je deze volledig hebt afgelost, weer een lening te nemen. Het is natuurlijk heel verstandig om een doordachte stap te maken als je enigszins hieraan denkt.

Rentevoet van de minikrediet

Het is meestal zo dat een minikrediet een doorgaans hogere rente heeft dan andere type leningen. De meeste aanbieders hebben een rentevoet van rond de 14%. Maar er zijn ook organisaties waar je geen rente hoeft te betalen. Ook is deze renteloze minikrediet zonder garantstelling. Ja dat lees je goed… geen rente, geen garantstelling! Echter, je zult binnen je familie of vriendenkring wel iemand moeten aanwijzen om garant voor je te staan. Hiernaast zijn de boetes bij het niet nakomen van de maandelijkse verplichting abominabel.

Hoe zit het met de BKR?

Gelukkig kun je zijn. Bij het aangaan van een minikrediet is de BKR- toetsing niet verplicht. Het maakt er dus niet uit als je BKR negatief is of niet. Echter, ook je minilening wordt in de BKR- register opgenomen. Het is een formaliteit die gewoon moet. Het BKR-register is immers in het leven geroepen om inzichten te verkrijgen van alle leningen, met als doel te voorkomen dat individuen zich in economische malaise werpen.

Voordelen van een minikrediet

Alhoewel velen het sluiten van een kredietovereenkomst als een minder vooruitstrevende daad beschouwen, kan worden gesteld dat minikredieten wel degelijk ten voordele van personen kunnen zijn. Je hebt bijvoorbeeld binnen een mum van tijd, meestal 2 uur je geld op je rekening of in handen. Meer nog omdat er geen BKR-toetsing nodig is. Je kunt simpelweg online je gegevens invullen en met een click op de knop sta je geregistreerd voor de lening. En voor de mensen die niet zo weg zijn van internet, kan dit snel en gemakkelijk met een belletje of sms. Of je loopt er gewoon langs.

Nadelen van minikrediet

Waar er voordelen aan verbonden zijn, zullen er uiteraard ook nadelen aan gekoppeld zijn. Gelukkig zijn die er niet zo heel veel. Het eerste nadeel is de rentevoet van rond de 14%, die blijkens stukken hoger ligt dan de andere typen leningen. Wel kan worden gesteld dat de overige nadelen dan ook alles ten doen hebben met de commitment van de kredietnemer zelf. We denken bijvoorbeeld aan het niet nakomen van de aflossingsverplichting. In dit geval kunnen de boetes abominabel zijn waardoor het aflossen van de lening een stuk moeilijker wordt.

Waar kan ik een minikrediet sluiten

Er zijn heel veel kredietgevers in Nederland. Online al wordt je er bijna mee doodgeslagen. Het online sluiten van een lening is snel en gemakkelijk. Immers, gemak dient de mens. Dit is dan ook de reden dat er een groeiende trend van online kredietverstrekkers valt waar te nemen. Maar let op! Het is belangrijk om grondig na te gaan als je met een erkende kredietverstrekker in zee gaat. Er zijn ook tal van malafide organisaties actief in deze branche. Meestal liggen de bedragen die je kunt lenen bij malafide organisaties stukken hoger. Ook de looptijd is vaak iets langer. Als je het vermoeden heb dat je met een malafide handelaar dealt, geef dit aan bij de daarvoor bestemde autoriteiten omdat het een strafbare handeling is.

Hoe sluit ik een minikrediet?

Wil je snel wat geld op je rekening gestort hebben, dan moet je snel een minilening sluiten. Maar hoe doe je dit nou precies? Je bezoekt simpelweg de website van een legale kredietverstrekker waarna je het online aanvraagformulier invult. Hierin moet je de standaard informatie verwerken zoals dat in een aanvraagformulier gevraagd wordt, zoals je naam (achter en voornaam) Geboortedatum en plaats, woonplaats en te lenen bedrag. Binnen een rap tempo krijg je hier feedback op. Dit door een mailtje of SMS van de organisatie te ontvangen. Let op! Voordat je het formulier invult, invult het belangrijk te weten als de organisatie er een vergunning voor heeft om de betreffende diensten aan e bieden. Ga dit daarom eerst even na. Ben je niet zo handig online, dan kun je naar de leningverstrekker toe om handmatig je formulier in te vullen. Dit kun je ook telefonisch.

Wat is het verschil tussen een minikrediet en andere vormen van krediet

Het verschil tussen een minilening met overige leningen zit niet alleen in de snelle afhandeling van 24 uur. Het allergrootste verschil zit in het feit dat er geen BKR- toetsing nodig is, wat bij de overige leningen wel een verplichting is. Daarnaast zit er verschil in het te lenen bedrag. Waar er bij een minikrediet een lening van maximaal 1500 euro genomen kan worden, is het bedrag bij de overige leningen rond de 5000 euro en meer. De aflossing is dan ook gesteld op een minimaal van 2% van het geleende bedrag. De looptijd staat daarnaast gesteld op een jaar en langer. Ook voor wat betreft de afwikkeling van de formaliteiten, is er een groot verschil. Binnen een mum van tijd beschik je over je minilening terwijl het bij overige vormen van leningen weken en zelfs maanden kan duren voordat de formaliteiten zijn afgehandeld. Uiteraard zal hier de BKR- toetsing van eminent belang zijn om te bepalen als je wel dan niet in aanmerking komt voor zo’n lening. We denken in dit geval aan een doorlopend krediet maar ook aan een persoonlijke lening.

Wat voor soorten minikredieten zijn er?

Voordat je je minilening afsluit, afsluit het handig om te weten dat er twee soorten minileningen zijn. In feite is het een en dezelfde lening, maar het verschil zit er in het te lenen bedrag. Je kunt bijvoorbeeld een bedrag tot 750 Euro lenen waarbij je over een bepaald maandelijks inkomen moet beschikken om ervoor in aanmerking te komen. Dit is de gewone minilening. Daarnaast is er ook iets als een supreme minilening of een plus minilening. Het leenbedrag is daarbij gesteld op het dubbelde van het voorgaande, wat ons brengt op een bedrag van 1500 euro. Hier ligt het vereiste verdien bedrag op maandbasis iets hoger en van de kredietverstrekker.

Voorwaarden voor minilening

Uiteraard heeft het sluiten van een minikrediet- overeenkomst ook enkele voorwaarden waar de kredietnemer aan moet voldoen. Ten eerste moet de gestelde leeftijd van de kredietnemer 21 jaar of ouder zijn. Vele kredietverstrekkers vragen daarnaast dat de maandelijkse inkomsten op minimaal 1000 Euro oer maand gesteld zijn. Daarnaast zal er iemand voor de kredietnemer garant moeten staan om de terugbetaling van de schuld te verzekeren. Maar even belangrijk is het dat de persoon die de leningsovereenkomst aangaat, over de Nederlandse nationaliteit beschikt en daarnaast voorzien is van een Nederlandse bankrekening. De kredietnemer mag in de meeste gevallen niet ouder zijn dan 65 jaar.

Belangrijk!

Zoals eerder aangegeven is het belangrijk om de nodige instanties te raadplegen als je enigszins je bedenkingen hebt over de organisatie die de leningen verstrekt. De AFM is de instantie die erop toeziet dat kredietverstrekkers van een geldige vergunning zijn voorzien. Heb je twijfels, dan kun je er terecht om na te gaan als je met de gelegaliseerde organisatie bezig bent. Verder is het goed om aan te geven dat kredietverstrekkers niet meer dan 15% rente in rekening mogen nemen. Hier heeft de AFM- regelgeving voor gezorgd. Kortom, de AFM is de toezichthouder en wettelijke autoriteit voor het kredietwezen.

 

Conclusie Minikrediet

 

Heb je dringend geld nodig en de tijd niet om te onderzoeken welke organisaties zich aan de wettelijk gestelde eisen voldaan hebben, dan kun je met ons overzicht in alle rust, vertrouwen en gemak je keus maken. De meeste kredietnemers gaan dan ook met de volgende organisaties in zee:
– Ferratum.nl: Bij Ferratum.nl heb je keuze in een minilening en een pluslening, beide minikredieten. Vereist is wel dat je een account aanmaakt, waarna je jouw lening kunt aanvragen. Het systeem is eenvoudig en snel. Door de balk dat in beeld wordt gebracht te schuiven naar het gewenste bedrag, wordt ook het aantal dagen waarbinnen de aflossing valt weergegeven. Per direct is ook de te betalen rente berekend. Handig he!

Recent Content

link to Microkrediet

Microkrediet

Je bent misschien wel de gelukkige eigenaar van een cafeetje of een boutique en je hebt een financiële boost nodig voor de uitbreiding van je bedrijf? Of…je grootste droom is waarschijnlijk om een...