Microkrediet


Je bent misschien wel de gelukkige eigenaar van een cafeetje of een boutique en je hebt een financiële boost nodig voor de uitbreiding van je bedrijf? Of…je grootste droom is waarschijnlijk om een smederij op te zetten? Daar heb je uiteraard financiën voor nodig. Maar het kan nog altijd moeilijk zijn om deze middelen bij elkaar te sprokkelen. Wil je daarnaast gel lenen met negatieve bkr? Je zou bijvoorbeeld een microkrediet kunnen afsluiten bij een van de vele kredietgevers die er in Nederland zijn. Toch wordt de nadruk gelegd op geld lenen met negatieve bkr! Aan de hand van de aard van je bedrijf kun je natuurlijk gericht opzoek. Met een microkrediet kun je dit alles realiseren; jouw bedrijf, de uitbreiding, noem maar op. Je zult je wel af vragen wat eigenlijk een microkrediet is, als je ervoor aanbod komt of hoe je verder gaat, eenmaal een krediet afgesloten. Maar meer nog, hoe dat precies werkt. In de komende paragrafen zullen we hier uitgebreid op ingaan.

Wat is een Microkrediet?

Hieronder lees je alles over het microkrediet, duidelijk en stap voor stap uitgelegd.

Vroeger en nu

Vroeger stond de microkrediet bekend als het volkskrediet. Het doel was er vroeger op gericht om de armoede die er heerste uit te bannen door de gemeenschappen te voorzien van kleine leningen zonder onderpand. Echter was het ook een manier voor de kredietgever om tegen een vergoeding het geleend geld terug betaald te hebben binnen een bepaalde tijd. Voor de kredietgever toen al een soort investering, dat ten bate van zichzelf kwam maar ook de gemeenschap. Dit geld dat in deeltjes moest worden terugbetaald, zorgde ervoor dat vele mensen geholpen werden met het opzetten van bedrijven of de aanschaf van produkten om gemeenschapsbedrijven op te krikken. Hierdoor kregen vele bedrijven een boost en werden andere bedrijven opgezet. Vele gemeenschappen boekten zo hun vooruitgang.

Heden heeft een microkrediet, een lening voor klein en middelgroot ondernemers, het karakter van kleine of middelgrote lening voor personen die daarvoor in aanmerking komen. Je kunt er je organisatie mee aan de praat krijgen, denk daarbij aan: structurele veranderingen, start of overnames.

Hoeveel kun je lenen en tegen welk percentage?

Je moet natuurlijk weten wat de leenmogelijkheden zijn bij microfinancieringen. Een ding is zeker: geld lenen binnen 1 dag is mogelijk. Meestal geven de leningverstrekkers een bedrag tot rond de 50.000 euro aan de leningnemer. Dit zonder onderpand of extra spaartegoeden. Soms is voor geld lenen binnen 1 dag en uiteraard zo’n krediet wel een vriend of familielid nodig die voor je garant zal willen staan. Jouw microkrediet kun je reeds verkrijgen tegen een percentage tussen de 8% en 9%, gedurende de gehele looptijd. Deze looptijd hangt af van het leenbedrag, en het bedrag dat je realistisch gezien kunt aflossen gedurende een bepaalde tijd. Dit bespreek je samen met de deskundigen van de kredietorganisatie, die jou ook van advies dient. Aan de hand van de looptijd en op basis van annuïteiten vindt de aflossing structureel op maandbasis plaats.

Voordelen van zo een bedrijfskrediet

Net als vele andere kredieten heeft het microkrediet ook vele voordelen. Zo kun je als je aan de kwalificaties voldoet, heel snel een leningsovereenkomst sluiten en ook snel over de financiën beschikken om je bedrijf tot hogere hoogte te tillen. Maar ook voorzien sommige microkrediet verstrekkers hun cliënten van een coach die hen gedurende het hele proces begeleidt. Je wordt dan opengesteld voor een leerproces waardoor je horizon verbreed wordt. Ook worden je gelden op de juiste manier ingezet waardoor de garantie vergroot wordt, met het oog op een structurele en goede aflossing. De kans dat je bedrijf beter zal functioneren wordt vergroot. Verder kun je voor je krediet gewoon geld lenen met negatieve bkr.

Nadelen microkrediet

Uiteraard zijn er aan geld lenen binnen 1 dag middels een lening voor klein en middelgrote bedrijven ook nadelen verbonden. Een slechte investering kan ervoor zorgen dat de lening niet of nauwelijks wordt afgelost. Dit zorgt er niet alleen voor dat je bij de kredietverstrekker in het ongewisse kan komen te staan, ook kun je er je organisatie aan verliezen en… je gezondheid kan er uiteraard ook aangaan. Daarom wordt aangeraden de mogelijkheden voor coaching en begeleiding serieus aan te grijpen. Verder kan het wel eens voorkomen dat er gevraagd wordt dat je iemand aanwijst die graag borg wil staan. Dit is niet altijd prettig.

Soorten microkrediet

Een microkrediet is nou eenmaal een bedrijfskrediet. Toch zijn er verschillende soorten microkredieten waar geld lenen binnen 1 dag kan en waar je een keus uit kan maken. Ook zal het type bedrijf waar je de bedrijfskrediet voor wilt, en de branche een rol spelen in het geheel van de verstrekking. Dit is soms ook bepalend als je in aanmerking komt voor een bedrijfskrediet of niet. Denk maar aan een microkrediet van overheidswege als ontwikkelingshulp. Of microkredieten die special worden uitgekeerd aan vrouwen organisaties. Noem zo ook de microkredieten die als programma worden opgenomen door niet financiële organisaties, ten behoeve van de ontwikkeling. Dit door op deze manier te investeren. Uiteraard is hier wel een financiële instelling bij betrokken. Kortom, los van de microkredieten door erkende kredietverstrekkers voor particulieren, zijn er tal van andere mogelijkheden die des omstandigheid zijn.

De leensom

De meeste kredietverstrekkers stellen aan personen die daarvoor in aanmerking komen, bedragen tot rond de 50.000 euro ter leen. Dit bedrag wordt soms in zijn geheel aan de cliënt overhandigd of voor de cliënt overgemaakt. Geld lenen binnen 1 dag is dan ook mogelijk. In bepaalde gevallen worden de financiën projectmatig uitgekeerd. Dit betekent dat in fases, na afronding van een bepaalde fase, er een deeluitkering plaatsvindt. In sommige gevallen wordt veel meer dan 50.000 euro uitgekeerd als bedrijfskrediet. Pas daarbij op met malafide praktijken.

Geld lenen met negatieve bkr

Het is gebruik dat elke bedrijfskrediet bij de stichting BKR geregistreerd wordt. Daarom vul je eigenlijk ook het bkr- formulier in. Maar dan is het ook belangrijk om te weten dat niet bij elke type kredietneming je een positief bkr moet hebben. Geld lenen met negatieve bkr is niet van invloed op je krediet. Dus: is je bkr negatief dat betekent dit simpelweg dat je een betalingsachterstand hebt en je lening nog niet hebt afgerond. Zodra je die uiteindelijk netjes afhandelt, schijnt er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Verder kun je gewoon geld lenen met negatieve bkr omdat de bkr er geen invloed op heft.

Voorwaarden voor microkrediet

Uiteraard zijn ook voor het sluiten van een microkrediet voorwaarden opgenomen waar je je aan dient te houden. Denk daarbij aan een goed ondernemingsplan met daarbij een financiële planning om zodoende je lening te kunnen afsluiten. Uiteraard kun je dit niet als je zestien jaar oud bent. Ook al heb je er de capaciteiten voor. De gestelde leeftijd hierbij is 18 jaar. Daarnaast zul je de kredietorganisatie moeten overtuigen van je doorzettingsvermogen en de vaardigheden die je bezit, dan wel zult opdoen om je onderneming een grotere kans van slagen te geven.

Wat maakt microkredieten zo bijzonder?

Wat microkredieten zo bijzonder maakt, is het feit dat je bij ondernemen, kennis moet bezitten, goede planning en doorzettingsvermogen. Kun je dit verkopen dan ben je goed op weg jouw droom als CEO van een bedrijf waar te maken. Uiteraard wordt hiermee niet aangegeven dat je niet in de schoolbanken hoeft; inzicht op het vakgebied of de juiste personen op de juiste plek is slechts voldoende om in aanmerking te komen voor zo’n lening die kan bijdragen om de grootste dromen te verwezenlijken.

Wie zijn de juiste kandidaten?

Zonder bepaalde mensen of groepen tekort te doen kan worden aangegeven dat personen die weten wat ze willen, zonder de financiële inzet tot de groep van je juiste kandidaten behoort. Deze personen en groepen hebben doorzettingsvermogen, stellen zich open voor groei en leerprocessen en houden zich strikt aan hun aflossingsverplichting. Denk maar aan de eigenaar van een haarsalon of shoarmazaak. Maar ook de vrouwenbeweging die pure appelsap op de markt wenst te brengen.

Hoe vaak kun je een microkrediet aanvragen?

En als je jouw microkrediet reeds genomen hebt om je business op te starten, ontstaat 5 jaar later misschien wel de behoefte om je zaak uit te breiden. Dan kun je uiteraard weer een microkrediet afsluiten. Immers, je plan is reeds bekent en je hebt je eerste lening voortreffelijk afgesloten. Uiteindelijk is er behoefte aan een filiaal, waar je weer een microkrediet voor sluit. Dat kan allemaal. Je bent er pas klaar mee als je de pensioengerechtigde leeftijd reeds hebt bereikt.

Hoe vraag je microkrediet aan?

En nu is het echt tijd voor een microkrediet. Dan moet je die aanvragen. Je kunt dit simpelweg online. Er zijn verschillende kredietorganisaties die microkredieten aanbieden. Je bezoekt de websites, vult je gegevens en contactinformatie in. Hiernaast wordt ook gevraagd om een plan in te dienen. In sommige gevallen wordt je bij het plan begeleid. Ook kun je dit telefonisch maar je kun took zelf naar het kantoor toe.

Kun je als organisatie een microkrediet aanvragen?

Uiteraard kun je verenigd of als organisatie een microkrediet aanvragen ten behoeve van een business of de organisatie zelf. Aan de hand van de instelling van de kredietorganisatie is er vaak ook een doelgroep verbonden of heeft een groep ook voorkeur. Zo kan een vrouwenorganisatie de voorkeur hebben of zijn er organisaties die bijvoorbeeld special aan landbouwverenigingen microkredieten verlenen.

Hoe oud moet je zijn om een microkrediet aan te vragen?

Natuurlijk gelden er ook voor microkredieten meer regels dan alleen de afspraken rond de aflossing. Je moet de vereiste leeftijd hebben om zo’n lening aft e sluiten. Uiteraard zijn e rook gevallen waarbij hele jonge entrepreneurs een financiële boost nodig hebben om hun bedrijf tot hogere hoogte te brengen. Denk maar aan jongeren van elf en veertien jaar die een onderneming gestart zijn. Het internet zit er vol van. Maar dan heb je nog altijd de ouders of voogden die er garrant voor hebben gestaan. En als wij het hebben over de wettelijk gestelde leeftijd, is die minimal 18 jaar.

Populaire organisaties om je microkrediet aan te vragen

Er zijn verschillende organisaties waar je jouw krediet, waaronder een microkrediet kunt aanvragen. Om er enkele te noemen: Oiko crediet, Binnenvaart kredietunie en Qredits microkrediet. Elk met zijn eigen achtergrond, eigen voorkeur en doelgroepen. De procedures van aanvragen zijn des kredietorganisatie, alhoewel ook aan bestaande richtlijnen van overheidswege wordt voldaan.

Pas op met malafide organisaties

Uiteraard wordt je gewaarschuwd. Ook in deze branche zijn er malafide handelaren die hun financiën proberen te verhandeld cq. Proberen wit te wassen. De kredieten zijn over het algemeen aantrekkelijker en je kunt er met een minder ingewikkelde procedure in aanmerking voor komen. Ook zijn de aflossingsregelingen iets wat aangenamer. Dit heeft tot gevolg dat je er eerder naar grijpt, misschien wel in een impulsieve bui, niets vermoedend. Je kunt er in ieder geval van in de problemen geraken. Er zijn op het internet tal van artikelen en berichten te vinden van malafide geldverstrekkers en de wijze waarop zij opereren. De instanties zijn dan ook stellig bezig deze te achterhalen om die in verzekering te stellen. Dit lukt aardig, maar de criminelen zijn de autoriteiten vaak sneller vanaf.

De toezichthoudende instantie van Nederland

In Nederland is de Wet toezicht op het krediet wezen 1992 van kracht. Zo wordt het kredietwezen bewaakt op onzuivere handelingen zoals hoge rente percentages, maar ook malafide praktijken. Het is natuurlijk de taak van eenieder om, indien er vermoedens bestaan dat het onzuivere koffie betreft, bij de daarvoor bestemde organen aan de belt e trekken.

Microkrediet programma en begeleiding

Sommige kredietorganisaties bieden coaching aan hun cliënten aan. De coach kun je waar nodig begeleiden met advies over het juist handelen op het gebied van je onderneming. Denk daarbij aan de financiële administratie, marketing en ook verkoop. Sommige organisaties nemen geheel de monitoring van je bedrijf over, je loopt dan in feite stage bij je eigen bedrijf. Op het moment dat een bepaald percentage is afgelost, wordt je volledig losgelaten.

Recent Content